Yükleniyor

Rent A Car Trafik Cezası İtiraz Dilekçesi

T.C.

……………………..İLİ /……………………İLÇESİ TRAFİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 25-12-2020 tarihinde, Resmi Gazete sayısı 31345,Madde 7 ve 8 ile yayınlanan ,İç İşleri Bakanlığı yönetmeliğinde belirtilen (Fiziki ve dijital ortamda trafik cezaları aracın kiralık olması durumunda KABİS Sistemlerine girildiğinde cezanın aracı kiralayan kişiye yazılacağı yönünde değişiklik yapılmıştır ) .Konu hakkında idareniz tarafından işletmemiz adına kesilmiş trafik cezalarının ekte sunduğumuz bilgi ve belgeler ile sorumlularına kesilmesi hususunda gereğinin yapılmasını rica ederiz.

Trafik şubeniz tarafından ………………….  Plaka sayılı aracımıza …………………….. Tutanak no: ……………ile kesilen ……………………..ihlal ile ……………………TL tutarındaki trafik cezamızın ekte sunduğumuz belge ve bilgilerden de anlaşılacağı üzere ………………………………. T.C. nolu ………………………………. Adı ve Soyadı yazılı bulunan aracımızı kiralayan kişiye yazılması gerekmektedir Gereğinin yapılmasını ve kayıtlı adresimize bilgilendirme yazısı gönderilmesini arz/ rica ederiz

                                                                                                              …/…./20…

                                                                                             KABİS’e kayıtlı firma

                                                                                                    Kaşe /İmza

 

Ekler

KABİS Kayıt belgesi (sürücü T.C. no belirgin şekilde olacak)

25-12-2020 Tarihli Resmi Gazete

Araç kira sözleşme fotokopisi

Kiralayan ehliyet kimlik fotokopisi

Ceza makbuzu ve tebliğ belgesi fotokopisi

Şirket yetkilisi imza sirküleri ve resmi gazete faaliyet belgesi fotokopisi

WhatsApp Rezervasyon